FUNDACJA

Droga do Boga

Nasze przykładowe działania

Schronienie dla uchodźców

Pomoc uchodźcom ze wschodu Ukrainy, którzy obecnie zamieszkali w domu duszpasterskim w parafii św. Jana Pawła II we Lwowie. Na dzień dzisiejszy przebywa tam 70 osób, głównie kobiety i dzieci oraz osoby starsze i chore.

Pomoc finansowa dla potrzebujących rodzin

Pomoc finansowa dla rodzin, które straciły pracę i nie mają za co opłacić rachunków.

Utrzymanie magazynu - odzież /inne rzeczy dla potrzebujących

Utrzymanie magazynu, w którym przez cały tydzień jest dostarczana, segregowana i wydawana pomoc rzeczowa dla uchodźców – Rzeszów ul. Piłsudskiego 34. Z pomocy korzysta około 80 osób dziennie.

"Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu"

Dzieje Apostolskie 20:35

O nas

Poznaj nas i uwierz tak jak my w wartość czynienia dobra dla naszych braci...

Powstanie Fundacji zbiegło się z wojną dlatego cała jej działalność została ukierunkowana na pomoc związaną z konsekwencjami wojny. Przez wolontariuszy Fundacji Droga do Boga pomoc może docierać bezpośrednio w ręce osób poszkodowanych przez wojnę, uchodźców, a także dzieciom, młodzieży, osobom starszym i ubogim. Pomagamy też ukraińskim szpitalom i ukraińskim żołnierzom. Przez wsparcie materialne, emocjonalne i edukacyjne staramy się odbudowywać nadzieję i dawać potrzebującym szansę na lepsze jutro.

Przedszkole

Przedszkole dla dzieci walczących żołnierzy

Ochronka dla dzieci im. Dzieciątka Jezus we Lwowie to nowo otwarta placówka, która ma na celu wsparcie dzieci żołnierzy, półsierot, dzieci z rodzin wielodzietnych i z ubogich rodzin. Oferujemy atrakcyjne zniżki oraz innowacyjny program „adopcji na odległość”, w ramach którego osoby, rodziny czy grupy mogą wsparcie konkretne dziecko, regularnie przekazując 100 zł miesięcznie. W zamian, darczyńcy otrzymają zdjęcia, obrazki i prace wykonane przez dzieci, aby czuli bliską więź z tymi, którym pomagają. Zapraszamy do włączenia się w tę wyjątkową inicjatywę pomocy dzieciom.

Chciałbyś wesprzeć nasze działania?

Możesz to zrobić w każdej chwili dobrowolnie przekazując dowolną kwotę, która pomoże nam w spełnianiu naszej misji. Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka 🙂